007

 วัน ศุกร์ ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้ดำเนินการสอบPre-O-Net ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน ก่อนการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐