29

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมฉลองวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส และความสนุกสนานจากกิจกรรมต่างๆ