079

วัน พุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐   โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ