021

เนื่องด้วยวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , วันพ่อแห่งชาติ, วันชาติไทย, และวันดินโลก โรงเรียนวัดอัยยิการามจึงได้จัดนิทรรศการ “สำนึกพระคุณพ่อ ร่วมสานต่องานที่พ่อทำ” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพุธ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐