21

วันพุธ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดอัยยิการามขอขอบคุณบริษัทตัดผมชายออล์ไสตล์ ที่ได้มาให้บริการตัดผมนักเรียนชายฟรี