20

วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  โรงเรียนวัดอัยยิการามได้รับบริการงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผ่านสื่อการเรียนรู้ทางภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชั่น และหนงสือ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ในยุค ๔.๐