17 1

วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยนำทุนการศึกษาและสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบให้กับนักเรียนและครอบครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวที่ประสบปัญหา  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้