16

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษาชั้นตรี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐