001       

วันที่ ๒๕-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ในการดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (ในส่วนภูมิภาค)