คู่มือการปฏิบัติมาตรการ Sandbox Safety Zone in School 

เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 ในสถานศึกษา

(คู่มือ)