ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

 

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 ห้อง IEP 

 

รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ม.1 ในเขต

 

รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ม.1 นอกเขต

 

คำชี้แจง : ให้มารายงานตัวและเตรียมเอกสารรายงานตัว ในวันที่  29  พฤษภาคม  2564 

                 โดยนักเรียนสมัครเรียน
                     - ห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษา IEP ให้ยื่นเอกสาร ตามหมายเหตุตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
                     - นักเรียนที่สมัครในเขตพื้นที่ ให้ยื่อนเอกสารตามหมายเหตุ ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น.
                     - นักเรียนที่สมัครนอกเขต ให้รายงานตัวเวลา 10.30 น.

 

aiyika