ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามเอกแนบดังนี้ (ประกาศ)