โรงเรียนวัดอัยยิการาม

ที่อยู่             :  18/1  หมู่ที่  4   ถนนรังสิต - นครนายก

                        ตำบลลำผักกูด  อำเภอธัญบุรี 

                        จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110

โทรศัพท์      :   0-2546-1255

โทรสาร        :   0-2546-1255

อีเมล            :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์        :   www.aiyika.ac.th

แผนที่           : 

aiyika