Print
Category: ประกาศ
Hits: 902

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามเอกแนบดังนี้ (ประกาศ)