logo 2

Picture1bener 31

71BB6FB3 5640 4294 A82C DC3C038B03EF

news1

 

news2

 news3

news6

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามเอกแนบดังนี้ (ประกาศ)