news1

 

news2

 news3

news6

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามเอกแนบดังนี้ (ประกาศ)